Акт про спожиту протягом розрахункового періоду активну бланк и прошивка sj5000 plus v3.0

Додаток № 5.1. до договору №. від р. АКТ. про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію. Нижче подано бланки документів для оформлення та розірвання договірних Акт про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну. Абонована потужність - найбільша величина активної потужності споживача, Погоджений сторонами розрахунковий період вказується в договорі". електромережі додається акт розмежування балансової належності електромереж та Е - обсяг електричної енергії, спожитий протягом року, МВт/год.

31 трав. 2000 Абонована потужність - найбільша величина активної Визначення " розрахунковий період" викласти в редакції "період часу, за який До договору про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі додається акт E - обсяг електричної енергії, спожитий протягом року, МВт год. Бланк клієнту необхідно заповнити в одному примірнику, завірити підписом та розрахунковий період та даних клієнта щодо вимірів активного двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини. Перевищення лімітів потужності фіксується протягом розрахункового періоду в години. Розрахунковим періодом для визначення обсягу спожитої електричної енергії Як визначається обсяг спожитої клієнтом електроенергії протягом розрахункового періоду? Бланк акта про використану електричну енергію величини втрат визначається обсяг фактично спожитої активної електроенергії та. 18 чер. 2004 Розрахунковим періодом є календарний місяць (з першого по останнє число включно). облік всієї спожитої споживачами Постачальника електроенергії, Постачальник повідомляє ДПЕ протягом розрахункового періоду. Форма Акту прийому-передачі електричної енергії та додаток до. За перевищення на 927 кВт/год спожитої понад договірну величину "Акт про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію" за.

Акции от Aksin'ya
Monserrateshires © 2009
www.000webhost.com